Superb Flat for rent at Handigaaun, Kathmandu

Superb Flat for rent at Handigaaun, Kathmandu
For Rent NRs50,000 Per month - Flat
Property ID -1888 2 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on April 2, 2021

Superb Flat for rent at Handigaaun, Kathmandu

काठमाडौँ हाडीगाउँमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र २ बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु ५०,०००/ पार्किङ्ग सुबिधा छ

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *