Small office space on rent in Kathmandu Bhotahiti

Small office space on rent in Kathmandu Bhotahiti
For Rent NRs25,000 Rs - Flat
Property ID -3708 1 Bedroom 1 Bathroom

Last Updated on December 12, 2021

Small office space on rent in Kathmandu Bhotahiti

काठमाडौँ भोटाहिटीमा कमर्सिअल घरको फस्टफ्लोरमा २ कोठा र बाथरुम भएको सानो फलाट अफिसको लागि उपयुक्त हुन्छ। मासिक भाडा रु २५,०००/ पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM