Small flat on rent in Lalitpur Kusunti

Small flat on rent in Lalitpur Kusunti
For Rent NRs16,000 Rs - Flat
Property ID -8675 1 Bedroom 1 Bathroom

Last Updated on November 5, 2022

Small flat for rent in Lalitpur Kusunti

ललितपुर कुसुन्ती रानीबुमा ग्राउण्डफ्लोरमा २ कोठा र एक किचेन भएको सानो सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु १६,०००/ पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र

Contact- Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM