Small flat on rent in Lalitpur Bagdol

Small flat on rent in Lalitpur Bagdol
For Rent NRs7,000 Rs - Flat
Property ID -4174 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on December 26, 2021

Small flat on rent in Lalitpur Bagdol

ललितपुर बागडोल रिङ्ग रोडबाट आधा किलोमिटरमात्र रिङ्गरोड बाहिर १ बेडरुम, किचेन र एटेच टोइलेट भएको सानो फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु ७०००/ मात्र, पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM