Small flat on rent at Nakhipot, Lalitpur

Small flat on rent at Nakhipot, Lalitpur
For Rent NRs18,000 Rs - Flat
Property ID -3921 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on December 20, 2021

Small flat on rent at Nakhipot, Lalitpur

ललितपुर नाखिपोट सम्पाङ्ग चोकमा ग्राउण्डफ्लोरमा २ कोठा, किचेन र एक बाथरुम भएको सानो फलाट सानो परिवारको लागि उपयुक्त भाडामा छ। मासिक भाडा रु १८,०००/ बाइक पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM