Small flat on rent at Nakhipot, Lalitpur

Small flat on rent at Nakhipot, Lalitpur
For Rent NRs18,000 Rs - Flat
Property ID -6054 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on April 9, 2022

Small flat on rent at Nakhipot,  Lalitpur

ललितपुर नखिपोट आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको ग्राउण्डफ्लोरमा १ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु १८,०००/ पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र छ।

Contact- Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM