Small flat on rent at Kusunti Lalitpur

Small flat on rent at Kusunti Lalitpur
For Rent NRs17,000 Rs - Flat
Property ID -5142 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on February 23, 2022

Small flat on rent at Kusunti Lalitpur

ललितपुर कुसुन्तीमा आधुनिक फलाट सिस्टमको सेकेन्ड फ्लोरमा १ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट सानो परिवारलाइ उपयुक्त छ। पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM