Small flat for rent in Lalitpur Nakhipot

Small flat for rent in Lalitpur Nakhipot
For Rent NRs16,000 Rs - Flat
Property ID -2521 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on September 10, 2021

Small flat for rent in Lalitpur Nakhipot

ललितपुर नाखिपोट मिलनचोक नजिकै आधुनिक फलाट सिस्टमको टप फ्लोरमा १ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ । मासिक भाडा रु १६,०००/

Hktmdhurb

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *