Small flat for rent in Lalitpur Nakhipot

Small flat for rent in Lalitpur Nakhipot
For Rent NRs17,000 Rs - Flat
Property ID -2972 1 Bedroom 1 Bathroom

Last Updated on October 29, 2021

Small flat for rent in Lalitpur Nakhipot

ललितपुर नखिपोटमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा १ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु १७,०००/ बाइक पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *