Small flat for rent at Thasikhel, Lalitpur

Small flat for rent at Thasikhel, Lalitpur
For Rent NRs17,000 Rs - Flat
Property ID -6145 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on April 15, 2022

Small flat for rent at Thasikhel, Lalitpur

ललितपुर थसिखेल रिङ्गरोडबाट हिडेर १० मिनटमा पुग्ने ठाउँमा फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिबिंगरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु १७,०००/ मात्र पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र

Contact- Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM