Single story house for rent in Lalitpur Dholahiti

Single story house for rent in Lalitpur Dholahiti
For Rent NRs20,000 Rs - Flat
Property ID -3084 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking 4 aana

Last Updated on November 10, 2021

Single story house for rent in Lalitpur Dholahiti

ललितपुर ढोलाहिटीमा ४ आना जग्गामा निर्माण भएको १ तल्ले घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर घर भाडामा छ। यो घरको मासिक भाडा रु २०,०००/ पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM