Single story house for rent at Dhobighat, Lalitpur

Single story house for rent at Dhobighat, Lalitpur
For Rent NRs27,000 Per month - Single Story House
Property ID -1315 3 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking 5 Five Aana

Last Updated on January 17, 2021

ललितपुर रिङ्ग रोडबाट करिब ३०० मिटर जति रिङ्गरोडबाहिर १ तल्ले घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा ३ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन, मास्टर बेडरुममा एटेच र अर्को कमन बाथरुम छ। मासिक भाडा रु 27,000/ सानो कारको लागि पार्किङ्ग सुबिधा छ।
.Please View Video

Property Video

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *