Semi commercial land for sale in Lalitpur Jhamsikhel

Semi commercial land for sale in Lalitpur Jhamsikhel
For Sale - Land
Property ID -4729 5.5 aana

Last Updated on February 7, 2022

Semi commercial land for sale in Lalitpur Jhamsikhel

ललितपुर झम्सिखेलमा सेमी कमर्सिअल साढे ५ आनाको सुन्दर घडेरी बिक्रिमा छ। दुइतर्फ बाटोले भेटेको दक्षिण र पश्चिम मोहोडा जग्गा हो ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM