Open office space for rent in Kathmandu Babarmahal

Open office space for rent in Kathmandu Babarmahal
For Rent - Office Space
Property ID -4370 1250 Sq. Ft. 1 Parking

Last Updated on January 12, 2022

Open office space for rent in Kathmandu Babarmahal

काठमाडौँ बबरमहलमा कमर्सिअल नया बिल्डिंगमा लिफ्ट सुबिधा भएको दोश्रोतल्लामा १२५० बर्ग फिट छेत्रफलको ओपन अफिसस्पेस २ बाथरुम समेत भएको स्पेस आइटी अफिसको उपयुक्त भाडामा छ। पार्किङ्गको सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM