One Ropani Land on Sale at Gahanapokhari, Kathmandu

One Ropani Land on Sale at Gahanapokhari, Kathmandu
For Sale - Land
Property ID -3473 16 aana

Last Updated on December 7, 2021

One Ropani Land on Sale at Gahanapokhari, Kathmandu

काठमाडौँ गहनापोखरी संगै जोडिएको १ रोपनी जग्गा बिक्रिमा छ। ठुलो बाटोले भेटेको कमर्सिअल जग्गा हो । मूल्य प्रति आना रु १ करोड १० लाख

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM