Office space on rent at Baneshwar, Kathmandu

Office space on rent at Baneshwar, Kathmandu
For Rent NRs25,000 Rs - Office Space
Property ID -3418 200 sq. ft. 1 Bedroom 1 Bathroom

Last Updated on December 5, 2021

Office space on rent at Baneshwar, Kathmandu

काठमाडौँ पुरानो बानेश्वरमा करिब २०० बर्ग फिट छेत्रफलको अफिसस्पेस भाडामा छ। मेनरोडमा पहिलो तल्लामा यो स्पेस छ। मासिक भाडा रु २५,०००/ प्राइभेट अफिस संचालनको लागि उपयुक्त छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *