Nice flat on rent at Setipakha Hattiban Lalitpur

Nice flat on rent at Setipakha Hattiban Lalitpur
For Rent NRs15,000 Rs - Flat
Property ID -5359 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on March 3, 2022

Nice flat on rent at Setipakha Hattiban Lalitpur

ललितपुर सेतीपाखा हाइटमा ग्राउण्डफ्लोरमा सुन्दर फलाट भाडामा छ। यो फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम किचेन र एक बाथरुम छ। बाइक पार्किङ्गको सुबिधा छ। मासिक भाडा रु १५,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM