New house for rent at Bhaisepati Lalitpur

New house for rent at Bhaisepati Lalitpur
For Rent NRs100,000 Rs - Bungalow
Property ID -5449 4 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on March 6, 2022

New house for rent at Bhaisepati Lalitpur

ललितपुर भैसेपाटीमा आधुनिक नया घर भाडामा छ । यो सेमी फर्निस्ट बंगलो हो जसमा ४ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन एउटा एटेच बाथरुम र अरु २ कमन बाथरुम छ। नेमो पर्केतिंग, काठ प्यानेलिंग गरिएको कोठाहरु शोभनीय र उज्याला छन् । कार बाइक पार्किङ्ग सुबिधा छ। मासिक भाडा रु १ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM