Modern house on sale in Lalitpur Imadol

Modern house on sale in Lalitpur Imadol
For Rent NRs40,000,000 Rs - Bungalow
Property ID -4723 4 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 4 aana

Last Updated on February 6, 2022

Modern house on sale in Lalitpur Imadol

ललितपुर इमाडोल डाउन टाउन रेसिडेन्सीमा ४ आना ३ दाममा निर्माण बनेको आधुनिक नया बंगलो बिक्रिमा छ। यो बंगलोमा ४ बेडरुम, लिभिङ्गरुम , किचेन ३ वटा बाथरुम भएको सुन्दर नया बंगलो बिक्रिमा छ। मूल्य रु ४ करोड मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *