Modern house on sale at Dhobighat Lalitpur

Modern house on sale at Dhobighat Lalitpur
For Sale NRs52,500,000 Rs - Flat System House
Property ID -5648 6 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking 7.1 aana

Last Updated on March 16, 2022

ललितपुर रिङ्ग रोडभित्र पटिबा चोक नजिकै आधुनिक फलाट सिस्टमको अढाई तल्ले घर बिक्रिमा छ। जग्गाको छेत्रफल ७ आना 1  पैसा हो । पश्चिम मोहोडाको सुन्दर घर छ। बिक्रि मूल्य ५ करोड २५ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM