Modern house on sale at Bhaisepati Lalitpur

Modern house on sale at Bhaisepati Lalitpur
For Sale NRs25,000,000 Rs - Bungalow
Property ID -9885 3 Aana 5 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on June 8, 2023

Modern house on Sale at Bhaisepati Lalitpur

ललितपुर मेडीसीटीबाट 500 को दुरीमा सुन्दर बंगलो बिक्रिमा छ |3 आनाको कम्पाउण्ड भएको 2 कार बाइक पार्किंगको सुविधा छ| 5 बेडरूम लिभिंङ्गरूम किचेन 3 बाथरूम भएको सुन्दर बंगलो छ मूल्य रु 2 करोड़ 50 लाख मात्र negotiable

Contact-

Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

 

 

Features

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *