Modern house on rent at Bagdol Lalitpur

Modern house on rent at Bagdol Lalitpur
For Rent NRs70,000 Rs - Bungalow
Property ID -3527 5 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on December 8, 2021

Modern house on rent at Bagdol Lalitpur

ललितपुर बागडोल रिङ्ग रोडबाट मात्र २०० मिटर जति मात्र रिङ्गरोड बाहिर पट्टि आधुनिक घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा ५ बेडरुम, लिभिङ्गरुम , किचेन र ३ बाथरुम छ। मासिक भाडा रु ७०,०००/ मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM