Modern flat with 2 BHK for rent in Lalitpur at Manbhawan

Modern flat with 2 BHK for rent in Lalitpur at Manbhawan
For Rent NRs22,000 Per month - Flat
Property ID -2122 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on April 6, 2021

Modern flat with 2 BHK for rent in Lalitpur at Manbhawan

ललितपुर मानभवनमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ । मासिक भाडा रु २२,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *