Modern flat with 2 BHK for rent at Shantinagar, Kathmandu

Modern flat with 2 BHK for rent at Shantinagar, Kathmandu
For Rent - Flat
Property ID -2309 2 Bedrooms 1 Bathroom

Last Updated on August 20, 2021

Modern flat with 2 BHK for rent at Shantinagar, Kathmandu

काठमाडौँ शान्तिनगरमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु २४,०००/ वरिपरि बाल्कोनी भएको सुदर फलाट छ। पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM