Modern flat on rent in Kathmandu Naxal

Modern flat on rent in Kathmandu Naxal
For Rent NRs45,000 Rs - Flat
Property ID -4540 2 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on January 17, 2022

Modern flat on rent in Kathmandu Naxal

काठमाडौँ नक्साल नागपोखरीमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र २ बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु ४५,०००/ कार पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM