Modern flat on rent in Kathmandu Baneshwor

Modern flat on rent in Kathmandu Baneshwor
For Rent NRs60,000 Rs - Flat
Property ID -3419 1500 sq. ft. 3 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on December 5, 2021

Modern flat on rent in Kathmandu Baneshwor

काठमाडौँ पुरानो बानेश्वोरमा आधुनिक नया फलाट सिस्टम घरको फस्टफ्लोरमा ५ कोठा र २ बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। सेकेन्डफ्लोर फलाट हो। मासिक भाडा रु ६०,०००/ पार्किङ्ग सुबिधा छ । आइटी, तथा अन्य अफिसको लागि उपयुक्त भाडामा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM