Modern bungalow on sale at Bhaisepati , Lalitpur

Modern bungalow on sale at Bhaisepati , Lalitpur
For Rent NRs39,000,000 Rs - Bungalow
Property ID -5288 4 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking 5 aana

Last Updated on March 2, 2022

Modern bungalow on sale at Bhaisepati , Lalitpur

ललितपुर भैसेपाटी मेडीसिटि अस्पताल नजिकै ५ आना कम्पाउण्डमा निर्मित बंगलो बिक्रिमा छ। ४ बेडरुम लिभिङ्गरुम, किचेन र २ अटेच २ कमन बाथरुम भएको सुन्दर बंगलो छ। मूल्य तीन करोड ५० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM