Modern bungalow on rent in Lalitpur Thaiba

Modern bungalow on rent in Lalitpur Thaiba
For Rent NRs350,000 Rs - Bungalow
Property ID -3814 7 Bedrooms 5 Bathrooms 5 Ropani

Last Updated on December 16, 2021

Modern bungalow on rent in Lalitpur Thaiba

 

ललितपुर ठैबमा ५ रोपनी जग्गा कम्पाउण्डमा निर्मित भब्य बंगलो भाडामा छ। यो बंगलोमा ७ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र ५ बाथरुम छन् । मासिक भाडा रु ३,५०,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM