Modern bungalow on rent in Lalitpur Bhaisepati Vinayak colony

Modern bungalow on rent in Lalitpur Bhaisepati Vinayak colony
For Rent NRs65,000 Rs - Bungalow
Property ID -4452 3 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on January 12, 2022

ललितपुर भैसेपाटी विनायक कोलोनीमा आधुनिक बंगलो भाडामा छ। यो बंगलोमा ३ बेडरुम, लिभिङ्गरुम , किचेन र ४ बाथरुम छन् । मासिक भाडा रु ६५,०००/ पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM