Modern bungalow on rent at Satdobato Lalitpur

Modern bungalow on rent at Satdobato Lalitpur
For Rent NRs85,000 Rs - Bungalow
Property ID -8210 6 Bedrooms 6 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on August 25, 2022

Modern bungalow on rent at Satdobato Lalitpur

ललितपुर रिङ्ग रोडबाट मात्र ४०० मिटर रिङ्गरोड बाहिर अत्याधुनिक घर भाडामा छ। यो बंगलोमा ६ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र ३ एटेच र ३ कमन बाथरुम छन् । २ वटा कारको लागि पार्किङ्ग स्पेस छ। मासिक भाडा रु ८५,०००/

Contact- Raju Limbu  9801117335  | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM