House on sale in Kathmandu Shankhmul

House on sale in Kathmandu Shankhmul
For Sale NRs32,000,000 Rs - Flat System House
Property ID -4169 4 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 3 aana

Last Updated on December 25, 2021

House on sale in Kathmandu Shankhmul

काठमाडौँ शंखमुलमा ३ आना जग्गामा निर्मित पिल्लर सिस्टमको सुन्दर घर बिक्रिमा छ । यो घरमा जम्मा ४ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र ३ बाथरुम छ। बिक्रि मूल्य रु ३ करोड २० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM