House on rent in Lalitpur Bagdol

House on rent in Lalitpur Bagdol
For Rent - Bungalow
Property ID -3242

Last Updated on November 23, 2021

House on rent in Lalitpur Bagdol

ललितपुर बागडोलमा आधुनिक बंगलो भाडामा छ। यो बंगलोमा जम्मा ५ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र ३ बाथरुम छ। मासिक भाडा रु ८०,००० पार्किङ्गको सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM