House on rent at Naxal, Kathmandu

House on rent at Naxal, Kathmandu
For Rent NRs150,000 Rs - Flat System House
Property ID -9352 8 Bedrooms 3 Bathrooms

Last Updated on December 6, 2022

House on rent at Naxal, Kathmandu

काठमाडौँ नक्सालमा १३ आनाको कम्पाउण्ड भएको घर भाडामा छ। यो घरमा ८ कोठा किचेन, लिभिङ्गरुम र ३ बाथरुम छ । प्रसस्त पार्किङ्ग सुबिधा छ। मासिक भाडा रु १५०,०००/

Contact- Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM