House for sale in Kathmandu Shantinagar

House for sale in Kathmandu Shantinagar
For Rent NRs45,000,000 Rs - Flat System House
Property ID -3819 8 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking 5 aana aana

Last Updated on December 16, 2021

House for sale in Kathmandu Shantinagar

काठमाडौँ शान्तिनगरमा ५ आना जग्गाको कम्पाउण्डमा निर्मित ४ तल्ले घर बिक्रिमा छ। पिल्लर सिस्टमको बलियोसंग निर्माण गरिएको घर छ। ट्याक्सीमात्र जान सक्ने बाटो छ। मूल्य रु ४ करोड ५० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM