House for sale in Kathmandu Shantinagar

House for sale in Kathmandu Shantinagar
For Sale NRs45,000,000 Rs - Flat System House
Property ID -3897 6 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking 5 aana

Last Updated on December 19, 2021

House for sale in Kathmandu Shantinagar

काठमाडौँ शान्तिनगरमा ५ आना जग्गाको कम्पाउण्डमा बनेको पिल्लर सिस्टमको ४ तल्ले घर बिक्रिमा छ। पुर्ब मोहोडाको घर हो। सानो गाडी पुग्ने बाटो छ। मूल्य रु ४ करोड ५० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM