House for sale in Kathmandu Dhapasi Tokha

House for sale in Kathmandu Dhapasi Tokha
For Sale NRs16,500,000 Rs - Flat System House
Property ID -4239 4 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking 4 aana

Last Updated on December 31, 2021

House for sale in Kathmandu Dhapasi Tokha

काठमाडौँ टोखामा फलाट सिस्टमको घर बिक्रिमा छ। ग्राउण्डफ्लोरमा ४ कोठा बाथरुम र फस्टफ्लोरमा ४ कोठा र बाथरुम छ । दुइ तल्ले घर ४ आना जग्गामा निर्मित छ। बाटो १० फिटे छ। मूल्य रु १ करोड ६५ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM