House for rent in Lalitpur Satdobato

House for rent in Lalitpur Satdobato
For Rent NRs75,000 Rs - Flat
Property ID -3368 5 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on December 1, 2021

House for rent in Lalitpur Satdobato

ललितपुर सातदोबाटो सिन्चाहितीमा आधुनिक ३ तल्ले घर भाडामा छ। ग्राउण्डफ्लोरमा १ बेडरुम, लिभिङ्गरुम , किचेन र एक बाथरुम छ। फस्टफ्लोरमा १ बेडरुम लिभिङ्गरुम, किचेन र टप तल्लामा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम छ। सानो पार्किङ्ग छ। मासिक भाडा रु ७५,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM