House for rent in Lalitpur Kupandole

House for rent in Lalitpur Kupandole
For Rent NRs130,000 Rs - Flat System House
Property ID -9156 4 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 24 aana

Last Updated on November 26, 2022

House for rent in Lalitpur Kupandole

ललितपुर कुपन्डोलमा झन्डै २ रोपनी जग्गामा निर्मित २ तल्ले घर भाडामा छ । यो घरमा जम्मा ८ कोठा ३ बाथरुम किचेन र एउटा सानो टहरा पनि छ। मासिक भाडा रु १३०,०००/ प्रसस्त पार्किङ्ग छ ।

Contact- Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM