Grand Office space on rent at Maitidevi, Kathmandu

Grand Office space on rent at Maitidevi, Kathmandu
For Rent NRs80,000 Rs - Office Space
Property ID -2443 2000 Sq.Ft. 1 Bedroom

Last Updated on September 1, 2021

Grand Office space on rent at Maitidevi, Kathmandu

काठमाडौँ मैतीदेवीमा एउटा ठुलो अफिसस्पेस भाडामा छ। करिब २००० बर्ग फीट फलसिलिङ्ग गरेको सुन्दर अफिसस्पेस चौथोतल्लामा भाडामा छ। यो अफिसस्पेसको मासिक भाडा रु ८०,०००/ पार्किङ्गको सुबिधा पनि छ।

 

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM