Furnished Flat for rent in Lalitpur Bhanimandal

Furnished Flat for rent in Lalitpur Bhanimandal
For Rent NRs35,000 Rs - Furnished Flat
Property ID -2528 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on September 11, 2021

Furnished Flat for rent in Lalitpur Bhanimandal

ललितपुर भनिमंडलमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको ग्राउण्डफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको फर्निस्ट फलाट भाडामा छ। बेड, डसना, सिरक, सोफासेट आदि सम्पूर्ण सुबिधायुक्त फलाट हो । मासिक भाडा रु ३५,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM