Furnished bungalow on rent at Bhaisepati, Lalitpur

Furnished bungalow on rent at Bhaisepati, Lalitpur
For Rent NRs110,000 Rs - Bungalow
Property ID -8068 4 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking 6 aana

Last Updated on August 16, 2022

ललितपुर भैसेपाटी विनायक कोलोनी आसपासमा फर्निस्ट बंगलो भाडामा छ। यो बंगलोमा जम्मा ४ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन, र ३ एटेच र १ कमन बाथरुम भएको बंगलो भाडामा छ। ६ आनाको कम्पाउण्ड हो जहाँ २ कारको लागि पार्किङ्ग स्थल छ। मासिक भाडा रु ११०,०००/

Contact- Raju  Limbu  9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM