Flat on rent in Lalitpur Jwagal

Flat on rent in Lalitpur Jwagal
For Rent NRs100,000 Rs - Flat
Property ID -3243 7 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on November 24, 2021

Flat on rent in Lalitpur Jwagal

ललितपुर ज्वागलमा दुइ वटा फलाटहरु भाडामा छ। ग्राउण्डफ्लोरमा ४ कोठा र एक बाथरुम र फस्टफ्लोरमा ५ कोठा र १ बाथरुम छ। यसरि २ तल्ला गरि जम्मा ९ कोठा र २ बाथरुम छन् । २ कार पार्किङ्ग सुबिधा छ। मासिक भाडा रु १,०००००/ मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM