Flat on rent in Kathmandu Baneswor

Flat on rent in Kathmandu Baneswor
For Rent NRs40,000 Rs - Flat
Property ID -3416 3 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on December 5, 2021

Flat on rent in Kathmandu Baneswor

काठमाडौँ पुरानो बानेश्वरमा ५ कोठा र बाथरुम भएको अफिस स्पेस भाडामा छ। पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र । मेन रोडमा नै यो फलाट भएको अफिस प्रयोजनको लागि अत्यन्त उपयुक्त छ। मासिक भाडा रु ४०,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM