Flat for rent in Kathmandu Baluwatar

Flat for rent in Kathmandu Baluwatar
For Rent NRs40,000 Rs - Flat
Property ID -3510 4 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on December 8, 2021

Flat for rent in Kathmandu Baluwatar

काठमाडौँ बालुवाटारमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको सेकेन्डफ्लोरमा ६ कोठा बाथरुम भएको सुन्दर फलाट अफिसको लागि उपयुक्त भाडामा छ। मासिक भाडा रु ४०,०००/ पार्किग ७ वटा बाइकको लागि मात्र

 

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM