Commercial land on sale in Kathmandu Gangabu

Commercial land on sale in Kathmandu Gangabu
For Sale - Land Commercial
Property ID -3660 5.1 aana

Last Updated on December 11, 2021

Commercial land on sale in Kathmandu Gangabu

काठमाडौँ गंगबु नया बसपार्क पछाडी ५ आना १ पैसा छेत्रफलको कमर्सिअल जग्गा बिक्रिमा छ। यो जग्गा एकातर्फ बिस्नुमतिको कोरिडोरबाटोसंग जोडिन्छ अर्को तर्फ बसपार्क पछाडी बाटो संग जोडिएको छ। प्रति आना मूल्य रु ८० लाखमात्र ( यो जग्गाको राम्रो पक्ष भनेको भोगचलन, नक्सा, र जग्गाधनि पुर्जाको आधारमा जम्मा जग्गाको छेत्रफल ७ आना २ पैसा छ। )

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM