Commercial house on sale in Kathmandu Dhapasi

Commercial house on sale in Kathmandu Dhapasi
For Sale NRs65,000,000 Rs - Flat System House
Property ID -4241 5 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 10 aana

Last Updated on December 31, 2021

Commercial house on sale in Kathmandu Dhapasi

काठमाडौँ धापासीमा सटर समेत भएको कमर्सिअल घर बिक्रिमा छ। जग्गाको छेत्रफल १० आना बाटो १२ फिटे छ। मूल्य रु ६ करोड ५० लाख मात्र घरको मोहोडा दक्षिनतर्फ फर्किएको छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM