Beautiful house for sale in Lalitpur Dhobighat

Beautiful house for sale in Lalitpur Dhobighat
For Sale NRs55,000,000 Rs - Bungalow, Flat System House
Property ID -4148 5 Bedrooms 3 Bathrooms 7 aana 2 daam aana

Last Updated on December 24, 2021

Beautiful house for sale in Lalitpur Dhobighat

ललितपुर धोबिघाट रिङ्गरोडभित्र शानदार घर बिक्रिमा छ। यो अढाई तल्ले घर हो। १३ फिटे बाटोमा अबस्थित यो घर जम्मा ७ आना २ दाम जग्गाको कम्पाउण्डमा बनेको छ। मूल्य रु ५ करोड ५० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM