An open space for rent in Kathmandu Purano Baneshwar

An open space for rent in Kathmandu Purano Baneshwar
For Rent - Office Space
Property ID -4820 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on February 10, 2022

An open space for rent in Kathmandu Purano Baneshwar

काठमाडौँ पुरानो बानेश्वर मेन रोडमा कमर्सिअल बिल्डिंगमा सेकेन्ड फ्लोरमा एउटा ठुलो कोठा १४ x १८ फिट छेत्रफल र बाथरुम सेपरेट छ। बाइकको लागि मात्र पार्किङ्ग छ। मासिक भाडा रु १६,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM