An office space for rent in Kathmandu Maitidevi

An office space for rent in Kathmandu Maitidevi

An office space for rent in Kathmandu Maitidevi
For Rent NRs30,000 Rs - Flat
Property ID -2691 1000 sq.ft.

Last Updated on September 21, 2021

An office space for rent in Kathmandu Maitidevi

काठमाडौँ मैतीदेवीमा कमर्सिअल घरको ग्राउण्डफ्लोरमा झन्डै १००० बर्ग फीट छेत्रफल , बाथरुम पार्किङ्ग सुबिधा भएको अफिसस्पेस भाडामा छ। मासिक भाडा रु ३०,०००/ पार्किङ्ग सुबिधा छ ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM