A whole house on rent at Baneshwor, Thapagaon, Kathmandu

A whole house on rent at Baneshwor, Thapagaon, Kathmandu
For Rent - Flat System House
Property ID -1959 7 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking 5 aana

Last Updated on April 1, 2021

A whole house on rent at Baneshwor, Thapagaon, Kathmandu

काठमाडौँ बानेश्वर थापागाउँमा पुरा घर जम्मा १० कोठा र ४ बाथरुम भएको सिंगो घर भाडामा छ। पार्किङ्गको सुबिधा छ। मासिक भाडा रु ६०,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *